logo verzekeringen verduyn

Gebruiksvoorwaarden.

Toepassingsgebied

U bezoekt een website van BVBA Jan VERDUYN & Co, gevestigd te Vlamingstraat 49, 8000 Brugge (België) en ingeschreven onder FSMA: 049927 A en KBO: 0478.406.473 (hierna: 'Advieskantoor Verduyn’').

Door deze website te bezoeken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen.

Inhoud

Advieskantoor Verduyn brengt u via deze website op de hoogte van zijn kantoor en de producten en diensten die Advieskantoor Verduyn aanbiedt.

Advieskantoor Verduyn behoudt zich het recht voor om deze website en de inhoud ervan te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

We hebben veel zorg besteed aan de inhoud van deze website. Advieskantoor Verduyn garandeert echter niet dat de informatie nauwkeurig, betrouwbaar en actueel is of geschikt voor enig doeleinde.

Deze website kan links naar externe websites bevatten. Wanneer u op deze links klikt, verlaat u onze website. Hoewel Advieskantoor Verduyn zelf de link kan hebben aangemaakt of toegestaan, betekent dit niet dat Advieskantoor Verduyn de inhoud van de externe websites goedkeurt of de derde ondersteunt. Advieskantoor Verduyn heeft geen zeggenschap over de inhoud van de gekoppelde websites en draagt er geen verantwoordelijkheid voor. Advieskantoor Verduyn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor externe websites, hun inhoud of functies.

Intellectuele eigendom

De website en de onderdelen ervan (tekst, logo's, merken, handelsnamen, lay-out, afbeeldingen, foto's, video's, illustraties en andere onderdelen die op de website staan) worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten. Advieskantoor Verduyn verbiedt u om op eender welke manier enige van deze onderdelen, gedeeltelijk of in een gewijzigde vorm, te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, bekend te maken, te verwijderen, aan te passen enz. zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Advieskantoor Verduyn.

Gegevensprivacy

Raadpleeg onze privacyverklaring.

Aansprakelijkheid

Advieskantoor Verduyn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website (bv. computervirussen, beschadigde bestanden, verlies van programma's of andere gegevens, indirecte schade, gederfde winst enz.). Advieskantoor Verduyn kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor eender welke dienstonderbrekingen of voor enige schade die voortvloeit uit deze onderbrekingen.

Toepasselijk recht

Deze website is onderhevig aan het Belgische recht, zonder rekening te houden met bepalingen inzake wetsconflicten. Alle geschillen met betrekking tot deze website vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge.